VISI, MISI & OBJEKTIF
 

VISI

 
Menjadi Penyumbang utama pendapatan kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP) dan menjadi peneraju utama industri kelapa sawit di Negeri Pahang Darul Makmur.
MISI
1.

Mempertingkatkan pengetahuan dan kepakaran perladangan warga kerja PKPP Plantation Sdn Bhd menerusi pendidikan dan pendedahan meluas dalam aspek kerja dan etika.

Tujuh (7) Nilai Bersama iaitu Integriti, Kompeten, Dinamik, Kreatif & Inovatif, Musyawarah, Istiqamah dan Tawakal menjadi asas kepada etika dan budaya kerja warga PKPP Plantation Sdn. Bhd.

 

 
2.
Mementingkan kecekapan dan kepakaran pengurusan supaya syarikat dan ladang beroperasi pada tahap terbaik, kawal selia berasaskan kos-faedah dan bermatlamat keuntungan tanpa mengabaikan aspek kebajikan warga kerja.
 
OBJEKTIF

Penambahan ladang-ladang baru kelapa sawit menerusi permohonan baru, ambilalih, perkongsian dana agen pengurusan di dalam dan di luar daripada PKPP.

 

" MSPO - TEKAD UNTUK GEMILANG "

 

PKPP Plantation Sdn. Bhd. memperolehi Pensijilan Minyak Sawit Mampam Malaysia (MSPO) 2018 - 2023 pada 20 Disember 2018.

  HUBUNGI KAMI
 

  PKPP Plantation Sdn. Bhd.
A 49, Tingkat 1 & 2, Pusat Komersial Batu 3,
25150 Kuantan, Pahang Darul Makmur.
Tel : +6 09 531 9911       Fax : +6 09 531 9898
 

  Email : pkppplantation@pkppplantation.com.my
  PKPP Plantation Sdn. Bhd. 2019 | All Rights Reserved